Ambition om det grønne og blå

Vi bor så skønt. Jeg bliver aldrig træt af de grønne og blå omgivelser.

Vi bor så skønt. Jeg bliver aldrig træt af de grønne og blå omgivelser.

I Det Konservative Folkeparti tager vi generationskontrakten alvorligt. Generationskontrakten er det bånd af ansvar, der løber fra vores forfædre til os i dag og videre til vores børn og børnebørn. Det er en samfundskontrakt, et løfte til vores børn, der forpligter os til at efterlade en klode – og Rudersdal på den – i god stand.

Danmark havde i 1990, som er klimareferenceår, en CO2-udledning på 75,7 mio. ton. Det er dette tal, vi i hele Danmark skal reducere med 70 % i 2030. Det er lige om et øjeblik. Derfor skal vi også i Rudersdal sætte mål for vores bidrag til CO2-reduktionerne – både det kommunen har ansvaret for, og der hvor vi borgere kan gøre en forskel.

En af konsekvenserne ved klimaforandringerne er mere ekstremt vejr. Mere tørke der udtørrer landmændenes marker og mere voldsom regn, som ødelægger afgrøderne og oversvømmer folks kældre. Særligt det sidste har betydning i vores kommune, hvor der er 94 overløb fra kloakker til åer, søer, vandløb og hav. Vi er nødt til at have plan for at afskaffe overløbene.

Et grønt Rudersdal er også at stå vagt om den konsekvente grønne byplanpolitik. Ja til krav om grønne hække, nye huse der passer til det eksisterende miljø og store grunde, så vi ikke bebygger Rudersdal til små frimærker. Og det betyder også en politik, hvor vi skal behandle grønne forbedringer af vores boliger hurtigt og smidigt.

Sig din mening – skriv og inspirer mig  [email protected]