Støt valgkampen i Rudersdal

Vil du være med?

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti. Der er mange måder at være partimedlem på alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab med møder, politikformulering og den lejlighedsvise plakatophængning!

Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer. Som medlem har du direkte adgang til vores politikere på alle niveauer: Får du altid ret? Nej, men du kan være helt sikker på, at der bliver lyttet!

Arrangementerne giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Rudersdal og verden omkring os. Og hvis du har lyst til at være med til at formulere politik og sætte dagsorden, så er vejen kort. Skriv til annsofie@orth.dk

Hvis du kan nikke genkendende til de holdninger, som du har mødt på denne hjemmeside så tøv ikke med at melde dig ind i Det Konservative Folkeparti.

Vil du støtte den konservative valgkamp, så kan du sende et bidrag på mobilepay 53397.