Borgmester Ann Sofie Orth

Det handler alt sammen om at ville noget.

For og med hinanden.

Om at have ambition på hinandens vegne – og derfor også på kommunens vegne. Vi, der bor i Rudersdal, har landets bedste udgangspunkt.

Vores børn får et privilegeret afsæt for livet. Indtægterne er høje. Vores ældre lever længe. Vi bor tæt på grønt og tæt på blåt.

Med andre ord: Vi har alle forudsætninger for at gøre det endnu bedre end forventet. 

  • Sig din mening – skriv og lad mig høre!

  • Jeg er overbevist om, at det vil resultere i bedre beslutninger truffet på et mere kvalificeret grundlag. Fremsynede virksomheder og organisationer har allerede forstået, at diversitet og inddragelse af forskellige kompetencer giver de bedste resultater.

  • Det skal vi også forstå at udnytte i Rudersdal. Vi er en kommune med ekstremt mange menneskelige resourcer. Jeg vil gerne have mange flere kloge, kreative og engagerede borgere i spil. Vi politikere, skal lade os inspirere af tanker, idéer og perspektiver, vi ikke nødvendigvis selv ser.

  • Skriv, sig din mening og lad mig blive inspireret: annsofie@orth.dk

  • Her kan du se det konservative hold på Rådhuset Her

  • Download eller se forståelsesdokumentet her