Ambition på børnenes vegne

Det dyrebareste vi har. Dér hvor ambitionerne aldrig kan blive for store!

Det dyrebareste vi har. Dér hvor ambitionerne aldrig kan blive for store!

Børnene – den næste generation – er vores vigtigste råstof. Det er børnene, der skal forme fremtidens Danmark og fremtidens Rudersdal. Vi skal turde være ambitiøse på vores børns vegne. De skal have det bedste udgangspunkt for at kunne skabe lige præcis den tilværelse, som de drømmer om. Det skal vi politisk skabe et solidt fundament for – et fundament som børnene selv, deres forældre, lærere og pædagoger kan tage afsæt i for at give barnet den bedste barndom og skolegang som muligt.

Vi skal turde at sætte mål om, at vi ikke blot har landets højeste karaktergennemsnit. Det er naturligvis godt at konkurrere med de andre. Men vigtigere endnu er at konkurrere med sig selv. Vi bør og skal have en ambition om, at folkeskolerne i Rudersdal leverer højest på “undervisningseffekten”, altså leverer højere karaktergennemsnit, end der forventes af børn i vores område.

Det skal være trygt og rart at gå i skole i Rudersdal. Hvis børnene ikke trives, så forsvinder fundamentet for at tilegne sig nyt. Mobning er for mig at se uhørt. Vi skal altid tage mobbeofferets parti. Desværre er det ikke altid sådan. Jeg tror, at vi alle kender eksempler på, at børn reelt tvinges til at skifte skole, fordi de mistrives.

Vi skal i langt højere grad holde skal holde hinanden fast på, at folkeskolen i vores kommune skal levere en positiv undervisningseffekt og et godt socialt klima. Excelarkene må økonomifolkene tage sig af.

Den gode barndom starter ikke i 0.klasse. Den starter langt tidligere: I vuggestuen, dagplejen og børnehaven.

Der er kvalitet i selv som forældre at kunne vælge lige akkurat det miljø, der passer til lige akkurat ens barn. For nogen er der kvalitet i mindre og decentrale institutioner, for andre ligger kvaliteten i større børnehuse. Kernen er, at vi ikke kun skal have store institutioner centraliseret på skolerne. Det bryder jeg mig meget lidt om. Det kan være sundt for børn en gang imellem at skifte ramme, så 15 år på samme matrikel er meget lang tid.

Mindre børnehuse og dagplejen kan skabe en særlig ro og tryghed. At hvert sted får lov til at skabe og bevare sin egen kultur. Jeg tror på, at vi skal sikre gode normeringer til børnene, så der er tid til dem. Der skal være tid til det ekstra: Hygge, turen og det kreative. Børnene skal have det godt – også når vi andre er på arbejde.

Sig din mening – skriv og inspirer mig  [email protected]